martes, 9 de marzo de 2010

TEPHROCACTUS GEOMETRICUS -Paso de San Francisco - Catamarca -
PUNA BONNIAE - Paso de San Francisco - Catamarca -