martes, 9 de marzo de 2010

PUNA BONNIAE - Paso de San Francisco - Catamarca -